fbp

היטלים ואגרות בבניית בית פרטי

מתכננים להיכנס לפרוייקט בניית בית פרטי? ראשית כל, נאחל לכם בהצלחה!

ושנית, לפני בחירת האדריכל, הקבלן והטיפול בכל הבירוקרטיה הקשורה בכך,
אתם חייבים להיות מודעים גם לכל ההיטלים והאגרות הכרוכים בתהליך, על מנת שלא תהיו מופתעים מבחינת ההוצאות.

 

להלן סקירה מקוצרת שלהם:

 

אגרות בבניית בית פרטי

כל פרוייקט בנייה מחייב תשלום אגרות שונות שנגבות מכוח תקנות התכנון והבנייה. אגרות אלו משמשות את המדינה ולמעשה מדובר במעין מס שחל על בעליהם של מבנים בהקמה.
האגרות השונות מחושבות לפי מטר בנייה, כך שהן משתנות בהתאם לנסיבות וסוג הבנייה.
כל האגרות הרלבנטיות מפורטות במחשבון האגרות באתר משרד הפנים והן כוללות לדוגמא אגרת קבלת היתר בנייה, אגרת הקמת גדר, אגרת כרייה וחציבה (במידה ויש צורך בכך) ועוד.
ניתן להגיד כי אגרות בנייה לבית פרטי מסתכמות בכ- 35 עד 40 שקלים למ”ר.

 

היטלים בבניית בית פרטי

ישנם כמובן גם היטלים שונים שאותם יש לשלם בבניית בית פרטי. התשלום נגבה ע”י המועצה המקומית או העירייה שאליהן שייכת הקרקע שעליה יבנה המבנה,
כאשר גובה ההיטלים משתנה בין גוף לגוף בהתאם לחוקי העזר העירוניים.
ההיטלים נגבים משום שבניית בית פרטי אינה עומדת בפני עצמה ויש כמובן לקחת בחשבון את הוצאות השירותים שהמועצה או העירייה יספקו למבנה העתידי,
כגון חיבור לרשת הביוב, חיבור לצנרת המים, כביש, מדרכה וכו’.

 

בדיוק כמו באגרות הבנייה, גם ההיטלים השונים נגבים לפי מ”ר של בנייה, לרבות שטח מרפסות וגגות.
חשוב מאוד להיעזר באיש מקצוע שבקיא בתחום בעת קבלת הדרישה לתשלום היטלי הבנייה,
שכן פעמים רבות ניתן להפחית את התשלומים באמצעות הוכחת קיומה של תשתית קודמת ובדיקת תקינות החישובים של המועצה למניעת גביית יתר.

 

היטל השבחה

יש להיות מודעים גם להיטל נוסף שעשוי להידרש בעת בניית בית פרטי, הלא הוא היטל ההשבחה שמהווה 50% מסך כל ההשבחה של הנכס.
היטל ההשבחה מחושב ע”י שמאי מטעם המועצה או העירייה וניתן לערער עליו ברמות שונות, מול העירייה, מול המועצה המחוזית ועד לרמת המלצת שמאי מכריע.
יש לציין כי ניתן להטיל את תשלום עלות ההשבחה על המוכר עוד בשלב הרכישה של השטח עליו יבנה המבנה, ובכך להימנע מאי נעימויות כלכליות בהמשך.

 

צרפו אותי לוואצאפ פרסם כאן
error: תוכן זה מוגן
פתיחת צ׳אאט בווצאפ
צריכים עזרה?
היי,
איך נוכל לעזור לך?