fbp

הליך קבלת היתר בניה מכבאות והצלה

נשמע פשוט? האמת שמדובר בהליך מורכב ודי ארוך
 אי קבלת היתר בניה מכבאות והצלה עלול לעכב את הבניה בחודשים רבים ולכן חשוב להכין את הכל מראש

 

 

למרות שממבט ראשון נשמע כי הליך קבלת היתר בניה מכוחות הכיבוי וההצלה צריך להיות סיפור של שעה-שעתיים,
האמת שמדובר בהליך די ארוך, שעלול לעכב את הבניה בחודשים רבים או את הכניסה לבית.

כדי להקל עליכם, הנה כל שלבי ההליך לפניכם:

 

שלב ראשון – הגשת בקשה לקבלת היתר בניה 

הגשת הבקשה על ידי יזם (באמצעות אדריכל) לוועדה לתכנון ובניה ברשות המקומית.
הוועדה כחלק מתנאי הוצאת ההיתר, דורשת את אישור רשות הכבאות.

 

שלב שני – הגשת תכנית מבנה לתחנת הכבאות 

הגשת תכנית תיעשה על ידי עורך הבקשה או עורך משנה מטעמו,
תוך סימון אמצעי הבטיחות וסידורי הכבאות המתוכננים כנדרש בתקנות תכנון ובניה חלק ג’ בטיחות אש בבניינים. הסימון יעשה על פי הוראות נציב 532.

 

שלב שלישי – פתיחת תיק בתחנת הכיבוי 

פתיחת תיק מבנה בתחנת הכבאות האזורית והוצאת שובר ליזם/ עורך הבקשה לתשלום אגרה בגין חוות דעת מומחה.

 

שלב רביעי – בחינת תכניות 

בחינת התכניות תיעשה על ידי מפקח מניעת דליקות/מהנדס/הנדסאי.
התכניות נבחנות על פי הנדרש בתקנות תכנון ובניה חלק ג’ בטיחות אש בבניינים,
חוקים ותקנות רלוונטיים נוספים וסימונם על פי הוראות נציב 532.

במידה והתכנית אינה עונה על הנדרש בתקנות מוציא המפקח מסמך התנגדות להמשך ההליך
תוך ציון הסעיפים הדורשים תיקון ודרישה להגשת תכנית מתוקנת בהתאם לאחר הגשת תכנית מתוקנת הן נבחנות שנית.

 

שלב חמישי – מתן היתר בניה

המפקח מוציא מסמך לוועדת התכנון והבניה ולעורך הבקשה שאין לרשות הכבאות התנגדות למתן היתר בניה.
המסמך מפרט את האישורים שהאדריכל צריך להציג בסיום הבניה כחלק מקבלת אישור איכלוס מרשות הכבאות.

 

שלב שישי – ביקורות בנייה 

במהלך הבניה ייתכנו ביקורות מטעם תחנת הכבאות במבנה במידה ויידרשו על ידי היזם.

הצטרפות לקבוצת פייסבוק

שלב שביעי – סיום בניה 

לאחר סיום הבניה ולאחר שעורך הבקשה וידא כי קיימים כל סידורי הבטיחות שנקבעו בתנאים להיתר הבניה של רשות הכבאות,
מגיע מפקח בטיחות אש לביקורת במבנה הכרוכה בתשלום אגרת ביקורת מקרקעין.

 

שלב שמיני – בדיקת סידורי הכבאות עם חיבור לחשמל 

במידה וסידורי הכבאות ואמצעי הביטחון נמצאו תואמים את התכניות המאושרות ומסמך התנאים להיתר הבניה,
ניתן אישור לחיבור המבנה לרשת החשמל לצורך הרצת מערכות בלבד
(מסמך זה אינו טופס אכלוס וחל איסור על היזם לאכלס את המבנה אלא רק לאחר סיום ההליך לקבלת היתר סופי).

 

שלב תשיעי – ביקורת סופית במבנה ומתן טופס אכלוס 

ביקורת סופית במבנה על ידי מפקח מניעת דליקות הכוללת הגשת אישורים של בדיקת המערכות על “חשמל קבוע” ומתן טופס הסכמה לאכלוס המבנה.

 

 

 

 

צרפו אותי לוואצאפ פרסם כאן
error: תוכן זה מוגן
פתיחת צ׳אאט בווצאפ
צריכים עזרה?
היי,
איך נוכל לעזור לך?