fbp

מכרז לרכישת מגרשים המנהל בשכונת הפארק באופקים

רציתם לרכוש מגרש ישירות ממנהל מקרקעי ישראל (רמ״י) ופספסתם את המכרז האחרון?
בימים הקרובים יצא מכרז מקוון על 7 מגרשים נוספים – סה״כ 7 יחידות דיור

בשכונת הפארק באופקים

את החוברת ניתן יהיה להוריד מאתר מינהל מקרקעי ישראל החל מתאריך 08/02/21,
המועד האחרון להגשת ההצעות הינו עד לתאריך 12/04/21 עד השעה 12:00
ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה.

מודגש כי כל הצעה שתוגש לקרקעות בשכונת הפארק באופקים במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין
(באמצעות אותו משתמש), תעדכן את קודמתה.
ההצעה האחרונה שתוגש על ידי אותו המשתמש היא ההצעה,
אשר תובא לדיון בפני ועדת המכרזים והצעות קודמות ככל שהוגשו על ידי אותו המשתמש , יפסלו.

 

במכרז תשתתפנה רק הצעות אשר במועד האחרון להגשת ההצעות תימצאנה במלואן במערכת המכרזים המקוונת.

 

הרשות רשאית לשנות כל אחד מהמועדים הנזכרים, לרבות המועד האחרון להגשת הצעות,
ככל שתימצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

לבדיקת תוצאות המכרזים לחצו כאן >>>

 

תכנית המתאר הכוללנית לעיר אופקים מתווה התפתחות של העיר לכיוון מזרח,
באופן שהפארק הנמצא כיום בשולי העיר יהיה ממוקם במרכזה, ומעבר לפארק יוקם מרקם מגורים חדש.

השכונה מתוכננת בסמוך לפארק,
במרכז העיר העתידית אשר יקשר בין שכונותיה החדשות לשכונות הותיקות.
בשל מיקומה ירוכזו בשכונה מוסדות ציבור כלל עירוניים כגון בית ספר יסודי ועל יסודי,
אצטדיון עירוני, מתנ”ס, היכל ספורט ועוד. השכונה מתוכננת לפי עקרונות של עירוב שימושים,
בניה מרקמית ועידוד הליכתיות. זאת במטרה להקים שכונה הנהנית מאיכויות עירוניות גבוהות,
בסמוך לשימושים ציבוריים ובסמוך לפארק העירוני.

הצטרפות לקבוצת פייסבוק

מפת שכונת הפארק אופקים – למציאת מספר מגרש

 

 

תגיות: , , , ,
צרפו אותי לוואצאפ פרסם כאן
error: תוכן זה מוגן
פתיחת צ׳אאט בווצאפ
צריכים עזרה?
היי,
איך נוכל לעזור לך?