fbp

נקודות חשובות בבחירת קבלן שלד


דגשים בבחירת קבלן שלד

• לוודא שיש לו ביטוח
• אסור לו להעביר את העבודה לקבלן משנה.
• כל החומרים בעלי תו תקן.
• הזמנת הבטון ממפעל בעל תו תקן, כל יציקה תוזמן ממפעל הבטון ולא הכנה בשטח.
• כל פינוי פסולת או עודפי אדמה יהיו על חשבונו.
• מדידות על חשבונו.
• סט ממד קומפלט על חשבונו.
• במקרה של חילוקי דעות לקבוע מי הבורר בחוזה, לדוגמא האדריכל.
• במידה ומתגלה שהקרקע דורשת מכונת קידוח אחרת הקבלן יספוג את ההוצאות הנלוות.
• המחיר כולל גידור, חפירות ויישור השטח.
• באחריות הקבלן וחובתו לבצע סדר וניקיון באתר.
• הקבלן יישא בהוצאות במקרה של חריגה מהתוכניות.
• הבית יימסר נקי וללא שאריות לכלוך.
• ביצוע חגורות בין הבלוקים על פי תקן.
• באחריות הקבלן להזמין את מעבדת הבטון, אינסטלציה, חשמל ואיטום.
• גשרי קור – בכל יציקה שהיא חיצונית להשים קלקר.
• שבילים בהתאם לתכנית קונסטרוקציה, במידה ולא מחוברים להניח מצע ולבצע הידוק.

צרפו אותי לוואצאפ פרסם כאן
error: תוכן זה מוגן
פתיחת צ׳אאט בווצאפ
צריכים עזרה?
היי,
איך נוכל לעזור לך?