< חזרה לאתר

תקנון האתר – מדיניות פרטיות

תקנון ותנאי שימוש בפורטל בילדאין –
פורטל הבניה הפרטית הגדול בדרום

 

ברוכים הבאים לפורטל בילדאין בכתובת https://build-in.net (להלן: “האתר”).

אתר זה הינו פורטל המשמש כאינדקס עסקים ובעל תוכן מקצועי המאפשר לך, המשתמש,
להינות ממידע רב בתחום הבניה הפרטית בדרום בשימוש באתר ללא כל עלות.

 

מדיניות פרטיות

 1.  האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור מיועד לנשים וגברים כאחד. 
 2. במדיניות הפרטיות תוכל לקבל מידע על איסוף המידע ושימושיו השונים.

נושא הפרטיות הינו נושא רציני וחשוב לנו ולכן אנו פועלים תחת החוק להגנת הצרכן ודואגים לשימור פרטיותם של כלל לקוחותינו.

מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ומומלץ לקרא אותן בעיון ועד הסוף.

באמצעות השימוש בפורטל בילדאין , הינך מביע הסכמתך כי תעשינה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות הנ”ל.

המפעיל רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים יעודכן מועד עדכון מדיניות הפרטיות המופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר.

שינויים במדיניות הפרטיות יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם בעמוד זה.

 

פורטל בילדאין  קיים מאז שנת 2020 ומעלה תכנים מקצועיים, אודות ענף הבניה הפרטית. בעת פנייתך אלינו, פרטיך יישמרו בהקפדה בדיסקרטיות מלאה. 

את האתר מפעילים בעלי האתר קובי סהר חיים סיגאווי וקובי תורג׳מן. 

מידע אישי על הגולשים:

 1. ראשית יש לציין נתונים אישיים לא ימסרו והינם חלק בלתי נפרד מתקנון האתר

שימוש במידע

המידע שנמסר משמש את האתר לשימושים הבאים:

 1. יצירת קשר עם הפונה למתן תשובה לכל שאלה. 

העברת מידע לצד שלישי

 1. האתר אינו סוחר במידע האישי של גולשיו ולקוחותיו

פורטל בילדאין 052-6056495

kobi@sahar-p.co.il

— 

בהיכנסך לאתר, הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר כמפורט להלן.
כניסה לאתר ושימוש בו מהווים ראייה ואסמכתא לכך שקראת את תנאי שימוש אלו והסכמת לאמור בהם.
ככל שהנך חולק או אינך מסכים לתנאים המפורטים להלן, הנך נדרש להימנע מלעשות שימוש באתר זה.
תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

מבוא

1. עשיית שימוש בשירותי אתר זה ובאתר בכלל, באמצעות כל כלי קצה לרבות מחשבים ומכשירים ניידים,
    מעידים על הסכמה מצידך לתנאי שימוש אלו.
2. אתר זה פועל בכתובת https://www.build-in.net ובבעלות חברת א.א סהר הפקות בע״מ ומנוהל על ידה.
3. תנאי שימוש אלו הינם הבסיס לכל התדיינות בעניין השימוש באתר זה. כל אדם מעל גיל 18,
לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, או גוף המאוגד בחו”ל כדין רשאי להירשם,
לקרוא מידע ואף להשתמש בטיפים ובאנשי המקצוע המפרסמים באתר זה בכפוף לתנאים הבאים המפורטים להלן:

המשתמש כשיר משפטית, ואינו חסוי או מוגבל בכל דרך אחרת, מעל גיל 18 וזכאי לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס.
במידה שתבוצע פעולה על ידי קטין ללא אישור אפוטרופוס – הרי שהיא לא תחייב את הנהלת אתר זה.
המשתמש הנו הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה ברשת האינטרנט.
4. תנאי שימוש אלו יחייבו את המשתמש והנהלת האתר, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
5. תנאי שימוש אלו ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר זה.

 

מהות אתר זה

6. אתר זה הינו זירת תוכן לבונים הפרטיים, משפצים ולקחות המחפשים מידע על עיצוב פנים.
7. הנהלת אתר זה משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי אתר זה מידע רב, אמין ומקצועי,
ייתכנו מקרים בהם, נפלה טעות סופר, תכנים מקצועיים המועברים אלינו על ידי אנשי מקצוע (אשר עוברים בדיקות מוקפדות).
בנוסף, על המשתמש לבדוק ולחקור מעבר, אין לקחת את התכנים הכתובים כהמלצות לפעולות ואין לחברה כל אחריות מקצועית על הכתוב.
בכפוף לכל דין, חברת א.א סהר הפקות אינה מתחייבת כי כל המידע, תיאור ותמונות המוצרים הנם שלמים, מעודכנים, אמינים, עדכניים ונטולי שגיאות לחלוטין.

 

השימוש באתר זה

8. השימוש באתר זה יעשה לצרכים פרטיים בלבד.
אין לעשות שימוש באתר לצרכים אחרים ו/או מסחריים כלשהם שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת אתר זה.
9. המשתמש באתר זה אינו רוכש זכויות כלשהן בתוכנת אתר זה, ו/או בזכויות היוצרים של אתר זה ו/או בזכויות אחרות
הטמונות ו/או קשורות באתה זה, למעט זכות לשימוש פרטי באתר זה, כמפורט בתנאי שימוש אלו.
10. למען הסר ספק – אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה,
לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר זה.
אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר זה ללא אישור הנהלת אתר זה .
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל- חל איסור “קצירה” ולפיכך המשתמש אינו רשאי להפעיל מערכות לקצירת כתובות דואר אלקטרוני מעמודי אתר זה,
ולא להשתמש באתר זה על מנת לאסוף מידע על כל אדם אחר. חדירה למערכת המחשב של אתר זה מהווה עבירה פלילית.
איסור כנ”ל אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל אתר זה.
11. בעשותך שימוש באתר זה הנך מתחייב למסור פרטים ולמסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך.
12. ככל שקיים חשש כי אדם או גוף כלשהו משתמש או השתמש בפרטי הרשמת המשתמש, על המשתמש להודיע על כך להנהלת אתר זה באופן מיידי.
13. הנהלת אתר זה רשאית למנוע מהמשתמש מלעשות שימוש באתר זה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.
כמו כן רשאית הנהלת אתר זה להפסיק השימוש של משתמש באתר בכל מקרה,
לרבות במקרה בו המשתמש פעל באופן שפגע או שעלול לפגוע בשירותי אתר זה ומשתמשיו האחרים
ו/או במקרה בו פעל משתמש או עלול משתמש לפעול באופן בלתי חוקי או בניגוד לכללי אתר זה.
14. צוות האתר אינו מתחייב לכך שהשימוש באתר האינטרנט יהיה מאובטח, מדויק, שלם, נטול הפרעות,
נטול תקלות או חופשי מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים או מגבלות אחרות בתפקוד.
15. המשתמש מתחייב לדווח להנהלת אתר זה על כל פרסום בעל אופי פוגעני, מטעה או בלתי הולם בהם הוא ייתקל במהלך שימושו באתר.
16. המוצרים באתר הנם מקוריים חדשים, ללא פגם.

שינוי תנאי השימוש של אתר זה ועדכונם בתקנון האתר

17. הנהלת אתר זה תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש,
וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.
18. באחריותם הבלעדית של משתמשי אתר זה לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים אלה רלוונטיים לגביהם.
19. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת אתר זה ו/או מי מטעמה,
בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) עקב ביצועם.

20. הנהלת אתר זה תשתדל לגרום לכך שאתר זה ושירותיו יהיו זמינים באופן תמידי.
עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות.
ככל שתהיה תקלה באתר תנסה הנהלת האתר להחזיר אתר זה לפעילות מהר ככל האפשר וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה.
מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות אתר זה,
אף אם בשל כך יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו.

קניין רוחני

21. אתר זה כולל תכנים מקוריים, אשר הנהלת אתר זה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני בהם,
וכן תכנים ומידע אשר הנהלת אתר זה הינה בעלת ההרשאה הנדרשת לשם עשיית שימוש בהם.
כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב אתר זה , הסידור וההצגה של המידע,
תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב,
טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכים לאתר זה או לצד שלישי שהתיר לאתר זה לעשות בהם שימוש.
22. השימוש באתר זה אינו מקנה למשתמש כל זכות לעשות שימוש בקניינה הרוחני של הנהלת אתר זה ו/או של צדדים שלישיים.
כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת ולהגבלת השימוש באתר על ידו,
והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת אתר זה ו/או לכל צד שלישי מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת אתר זה.
23. אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות,
למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ”ל, בכל אמצעי שהוא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד הנהלת אתר זה.
חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ”ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו אתר זה ללא אישור מפורש לכך מראש ובכתב מהנהלת אתר זה.
24. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת,
והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת אתר זה ו/או לכל צד שלישי וזאת – מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת אתר זה על פי ההסכם ועל פי הדין.

איסוף מידע, שמירתו ואבטחתו
25. להנהלת אתר זה הזכות לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר זה.
26. בנוסף, עשויה להתבצע באתר זה פעילות שגרתית של איסוף מידע נוסף ביחס למשתמשי אתר זה וזאת לרוב,
כפועל יוצא של רצונו של אתר זה לספק למשתמשים בו חווית גלישה מהנה, יעילה ומותאמת לכל משתמש באופן אישי.
כך, יתאפשר לאתר להתאים לכל משתמש תכנים המעניינים אותו ולהקל עליו את הגישה אליהם.
27. בעשותך שימוש באתר זה הנך מאשר להנהלת אתר זה לעשות כל שימוש שיבקשו ושימצאו לנכון במידע בלתי מזוהה אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך
באתר זה ואף להעבירו לצדדים שלישיים ככל שאין במידע המועבר כדי לזהותך באופן אישי.
28. כל המידע שנאסף ע”י אתר זה יישמר בידי אתר זה לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם, למעט מידע סטטיסטי.
28. טכנולוגית העוגיות (cookies) מאפשרת לאתר זה לספק למשתמש מידע המותאם לו אישית, בעת ביקורו באתר.
מדובר בקבצי טקסט שמקורם באתר זה ונשמרים במערכת שלך.
העוגיות מאפשרות להנהלת אתר זה ללמוד באלו חלקים של אתר זה ביקרת, מה מספר הפעמים שביקרת בכל חלק ומה משך הזמן ששהית בו.
בהתאם למידע שנאגר ע”י העוגיות יכול אתר זה לאגור מידע רב העובר ניתוח סטטיסטי במטרה לשפר את שירותי אתר זה לציבור המשתמשים בו.
בנוסף, מאפשר האיסוף בדרך זו תקל על דרכי הגישה שלך למדורים אליהם אתה גולש בקביעות באתר.
29. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת אתר זה רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה,
בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון.
במקרה כנ”ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת אתר זה לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. בעשותך שימוש באתר זה הנך מסכים לכך מראש.

משלוח הודעות פרסומיות מאתר זה

30. בעשותך שימוש באתר זה ובהחלטתך להירשם לאתר זה, הנך מסכים להכללת הנתונים האישיים שנמסרו על-ידך במסד הנתונים של אתר זה.
כמו כן בהרשמתך לאתר הנך מביע את הסכמתך החופשית למשלוח הודעות שונות מאתר זה אליך, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
31. בכוונת אתר זה לעדכן את משתמשיו בדבר מבצעים שונים שיערכו בו ובפרסומים שונים.
עדכונים, כאמור, יכול שיישלחו לתיבות הדואר האלקטרוני שיימסרו ע”י המשתמשים בעת רישומם לאתר או שהייתם בו.
בעשותך שימוש באתר זה, הנך נותן בזה את הסכמתך למשלוח של פרסומים שונים, ובכללם תוכן שיווקי,
לרבות באמצעות דיוור ישיר, עפ”י הוראות חוק התקשורת.
התוכן השיווקי עשוי להישלח במגוון דרכים לרבות באמצעות דואר אלקטרוני,
מסרונים בטלפון נייד (SMS), פקס, דיוור ישיר, חיוג טלפוני אוטומטי וכן כיוצא באלו.
32. באם אינך מעוניין בקבלת הודעות מסוג זה,
הנך מוזמן לשלוח בקשה להסרתך מרשימת התפוצה של אתר זה ואתר זה יפסיק לשלוח אליך הודעות מסוג זה תוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת הודעתך.
33. כאמור לעיל, הסרת שמך ופרטיך ממסד הנתונים של אתר זה תתבצע תוך שבעה ימי עסקים
ממועד קבלת הודעת הסירוב במחשבי הנהלת אתר זה.
ממועד משלוח הבקשה להסרה ועד להסרה בפועל תהיה מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה כלפי הנהלת אתר זה ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם תוכן שיווקי שיגיע ו/או ישלח אליך בפרק הזמן האמור.

הפרת תנאי השימוש
34. המשתמש באתר זה מתחייב לשפות את הנהלת אתר זה, וכן כל מי מטעמו בגין כל נזק,
אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך, לרבות הוצאות משפטיות.
אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת אתר זה , בעליו או מי מטעמם זכאים לו על פי דין.
35. המשתמש יפצה וישפה את הנהלת אתר זה , ו/ראו מי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו בגין כל טענה,
תביעה, דרישה, הפסד, אובדן רווח, תשלום, הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט,
אשר ייגרמו להנהלת אתר זה ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן
ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר או עקיף.
36. בעשותו שימוש באתר זה, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו לכך כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בכל מקרה,
בין אם הנהלת אתר זה או מי מטעמה הם צד לתובענה ובין אם לאו.
37. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו,
כאמור לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה של הנהלת אתר זה.
דרישת תשלום כאמור תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויה של הנהלת אתר זה בגין הנזק שנגרם לה באותו עניין.
38. המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת אתר זה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

כללי
39. הדינים אשר יחולו על תנאי שימוש אלו הינם דיני מדינת ישראל.
סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתנאי שימוש אלו או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז באר-שבע

הנך מוזמן לפנות אלינו בכל ענין אודות אתר זה או תנאי שימוש אלו. ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 077-5439142

צרפו אותי לוואצאפ פרסם כאן
צרפו אותי לוואצאפ באיזור הבניה שלי

  error: תוכן זה מוגן
  פתיחת צ׳אאט בווצאפ
  צריכים עזרה?
  היי,
  איך נוכל לעזור לך?