fbp

תשלומים לקבלנים בזמן הבנייה

תשלומים בזמן בנייה

דרכים להגנה על הכסף

 

הליך בניית בית פרטי כולל התעסקות רבה עם כל נושא התשלומים לקבלנים,
דבר שחייב להתבצע באופן מושכל תוך מזעור הסיכוי לאי הבנות וסכסוכים.
בוודאי גם אתם נחשפתם לא אחת לסיפורים מצמררים על קבלנים שהסתלקו עם הכסף
והשאירו את בעלי הקרקעות והלקוחות עם חורים בכיסים.
על מנת שדבר ממעין זה לא יקרה גם לכם,

מומלץ מאוד לפעול בחוכמה אל מול הקבלנים ולנסח הסכם התקשרות משפטי שיכלול את הסעיפים הבאים:

 

קביעת לוח תשלומים בהתאם לקצב התקדמות העבודה

אחת הדרכים להגן על הכסף בתהליך בניית בית פרטי היא באמצעות קביעת לוח תשלומים
שיתאים לקצב התקדמות העבודה בפועל.
באופן זה אתם לא מתחייבים לשחרר כספים לקבלן במועדים קבועים מראש,
אלא רק עבור העבודה שבוצעה עד פרק זמן מסויים.
את החשבון מגיש לכם הקבלן בפרק הזמן שנקבע,
אתם מצידכם בודקים כי העבודות שחוייבתם עליהן אכן בוצעו כהלכה ללא ליקויים,
ורק לאחר מכן משחררים סכום מסויים של כסף.
באופן זה הקבלן אינו מקבל כספים מראש כלל וכלל, אלא רק עבור עבודות שכבר ביצע.

 

הכנסת סעיף עיכובים להסכם ההתקשרות- לא עמדת לא קיבלת

דרך נוספת לשמור על קצב עבודה גבוה מצד הקבלן,
היא להכניס להסכם ההתקשרות סעיף שקובע כי במידה וישנם עיכובים כלשהם במהלך עבודתו,
ידחו גם התשלומים לקבלנים בזמן הבנייה.
כמובן שהעיכובים אינם יכולים להיות רלבנטיים במידה והם נגרמים עקב כוח עליון
(שריפה, רעידת אדמה, סופת גשמים עזה) אלא רק מסיבות שקשורות לקבלן עצמו.
חוזה תקין אף יכלול סעיף שקובע,
כי אין הקבלן מוסמך להוציא חומרים וציוד מאתר הבנייה עד להשלמת המשימה שהוגדרה לאותו חודש,
ע”פ לוחות הזמנים שנקבעו (חשוב בהחלט לארגן לוחות זמנים חודשיים ולעגן אותם בחוזה ההתקשרות).

 

שיטות נוספות להגנה על הכסף שלכם

מעבר למצוין בחוזה, ניתן לפעול במישור המשפטי על מנת להבטיח את הכסף אל מול הקבלן.
אחת הדרכים היא התעקשות אל מול הקבלן כך שיציג עבורכם ערבות בנקאית לפרויקט,
במקרה של עיקולים או הליכי חדלות פירעון כנגדו.
בנוסף, ניתן גם לפנות אל חברת הביטוח בבקשה לבטח את כספי הפרויקט,
במיוחד בנקודות “חלשות” שאינן מכוסות ע”י הערבות הבנקאית.
ישנן פוליסות מיוחדות לצורך העניין זה.

תגיות: ,
צרפו אותי לוואצאפ פרסם כאן
error: תוכן זה מוגן
פתיחת צ׳אאט בווצאפ
צריכים עזרה?
היי,
איך נוכל לעזור לך?